You are here: Home > Inne tematyczne > Dobrze pojęta władza rodzicielska

Dobrze pojęta władza rodzicielska

Dziecko – to słaba istota która już od chwili swojego poczęcia jest zdana na łaskę lub niełaskę swoich rodziców. To właśnie rodzina jest pierwszym i podstawowym środowiskiem wychowawczym. Od tego, w jaki sposób będziemy wychowywać nasze pociechy zależy przede wszystkim ich późniejsze, samodzielne życie. Z tego też względu, warto zatroszczyć się o to, by nasze pociechy czuły się zawsze bezpieczne i kochane. Jaki element we właściwym i mądrym wychowaniu naszych dzieci, jest tym najbardziej decydującym i wpływającym na ich rozwój? Są przede wszystkim prawa rodzicielskie, które właściwie pojęte mogą zdziałać naprawdę wiele dobra. Nie wszyscy rodzice jednak, we właściwy sposób pojmują pojęcie jakim są prawa rodzicielskie. Dla większości z nich, prawa te ograniczają się do jednego – do wszechmocnej władzy nad dziećmi. Niektórzy rodzice, bazując na błędnie rozumianych prawach rodzicielskich, usiłują ingerować we wszelkie sfery życia ich dzieci. Tym samym dają im sygnał iż, ich władza rodzicielska jest nieograniczona i że są one bardziej ich „własnością” niż osobą którą powinni się opiekować i troszczyć. W świecie w którym rządzi przede wszystkim przemieszanie wartości, dość łatwo o zatarcie granicy między właściwie pojętymi prawami rodzicielskimi a przyznaniem sobie „władzy absolutnej” nad dzieckiem. Z tego też względu, coraz częściej obserwujemy bardzo poważny rozpad wszelkich więzi rodzinnych. Dzieci wolą zwierzać się ze swoich problemów i mówić o ważnych dla nich sprawach, swoim znajomym z klasy czy podwórka lub całkiem zamykają się ze swoimi przeżyciami czy trudnościami. Taka sytuacja będzie się pogłębiała dopóty, dopóki rodzice nie zaczną szanować swoich dzieci przyznając im „status partnera” w procesie wychowania.

Tags: ,

    Skomentuj

    You must be logged in to post a comment.